Projekt PRATETA - CENTRUM PODPORY ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM byl k 28.2. 2010 ukončen.
Služby poskytujeme jen v omezeném rozsahu, v případě potřeby se informujte podrobněji na kontaktech.Náplní projektu je vytvořit a provozovat v Plzni Centrum podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a realizovat v něm následující programy:

1. program podpory lidí se zdravotním postižením na trhu práce

metodami podporovaného zaměstnávání podpořit při výběru, nalezení a udržení pracovního místa lidi znevýhodněné na trhu práce z důvodu zdravotního postižení

2. program podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

prostřednictvím poradenské a konzultační práce podpořit zaměstnavatele ve vytváření a udržování fair podmínek zaměstnávání lidí se zdravotním postižením

3. program zapojení veřejnosti

veřejnými prezentacemi, odbornou diskusí a propojováním iniciativ vytvářet příznivější společenské prostředí pro integraci lidí se zdravotním postižením na trhu práce

Tři realizované programy přesně míří na tři podstatné faktory v procesu zaměstnání: na zaměstnance, zaměstnavatele a na společenské prostředí, ve kterém se zaměstnávání děje. Po zkušenostech z minulých let je pozornost rovnoměrněji rozprostřena mezi tyto tři prvky, oblast podpory není zaměřena pouze na zájemce o zaměstnání z řad samotných uchazečů o práci se zdravotním postižením – Centrum svojí činností usiluje o systémovou změnu v přístupu k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením v regionu. Navazuje v tom zejména na zkušenosti podporovaného zaměstnávání a oboustranné sociální rehabilitace v programech Ledovce, na zkušenosti z programu v tréninkové kavárně a čajovně Kačaba a PR aktivit o.p.s. Možnosti tu jsou.
Čtvrtým programem, podstatným pro činnost centra v roce 2009, je jeho rozvojová projektová aktivita a zapojení se do aktivit podporujících zaměstnanost a zaměstnatelnost lidí se zdravotním postižením, financovaných Evropským sociálním fondem v plánovacím období 2007-2013, přímou nebo nepřímou podporou vzniku nových chráněných dílen a sociálních firem. Na rok 2009 se kvůli velkému zpoždění výzev přesouvá většina prvních projektů z tohoto plánovacího období.

Na těchto čtyřech pilířích stojící Centrum se stane stabilním a profesionálním ohniskem integrace a vyrovnávání příležitostí v oblasti práce v regionu.

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu je vznik a provozování Centra podpory zaměstnávání lidí se zdravotním postižením PRATETA a jeho činností dosáhnout v roce 2009 následujících výstupů:

  • poskytnout přímou podporu (poradenství, dlouhodobá spolupráce, nácvik, asistence) dvaceti uchazečům o práci z řad lidí se zdravotním postižením
  • poskytnout podporu (poradenství, konzultační nebo administrativní podpora, "audit" fair podmínek zaměstnávání a možností zaměstnávání lidí se zdravotní postižením) deseti firmám zaměstnávajícím nebo ochotným zaměstnávat lidi se zdravotním postižením
  • vytvořit neformální fórum věnující se problematice integrace lidí se zdravotním postižením a vyrovnávání příležitostí na trhu práce (virtuálně na webu www.prateta.cz, reálně organizací dvou veřejných debat v Plzni, organizací trhů chráněných dílen a terapeutických dílen a další medializací).

Základním popudem pro vytvoření Centra podpory zaměstnávání pro lidi se zdravotním postižením je zkušenost naprosto nedostatečné nabídky těchto služeb v Plzni, posílené navíc uzavřením jediné agentury podporovaného zaměstnávání v Plzni k 30. září 2007.